[:nl]

1. Op dit moment bedraagt het AOV pensioen  Nafl 862 per maand. Is dit voldoende om rond te komen?

Reizen, tuinieren, kleinkinderen of juist luieren, wat zijn uw dromen voor na uw pensionering? Na gemiddeld zo’n 40 jaar gewerkt te hebben, wilt u ten slotte ten volste kunnen genieten van rust en vrijheid

Op dit moment bedraagt het AOV pensioen Nafl 862 per maand. Deze regeling staat echter onder druk en biedt onvoldoende zekerheid. Een aanvullend werkgeverspensioen is dus meer noodzaak dan luxe.

Tel uw uitgaven aan boodschappen, benzine, kleding, elektriciteit en water eens op. Deze kosten zullen de komende jaren alleen maar stijgen. Gaat u rondkomen van een AOV pensioen van ANG 862,- per maand? Op dit moment hebben al veel gepensioneerden zonder een aanvullende werkgeverspensioen heel veel moeite om rond te komen van alleen hun AOV pensioen.

2. Een pensioenregeling kan alleen tot stand komen met medewerking van uw werkgever.

Hebt u geen pensioenregeling dan is het de hoogste tijd om dit bij uw werkgever aan te kaarten. De werkgever dient namelijk minimaal 50% van de pensioenpremie voor zijn rekening te nemen.

3. Een pensioenregeling hoeft helemaal niet zo duur te zijn.

Het meest gangbare pensioensysteem is de beschikbare premieregeling. Uitgangspunt is de beschikbare premie die werkgever en werknemer met elkaar zijn overeengekomen. Tijdens de opbouwperiode spaart u zo een pensioenkapitaal op waarmee vervolgens op pensioendatum een levenslange ouderdomspensioen wordt aangekocht. In de regel wordt een premie gehanteerd dat varieert tussen de 6% en 20% van het jaarinkomen.

Een voorbeeld:

 • U hebt een bruto maandsalaris van ANG 4.000,- en daarvan houdt u netto ANG 3.000,- over. Het bruto jaarinkomen is ANG 48.000,- (12 maandsalarissen).
 • Uw leeftijd is 30 jaar en u gaat met pensioen op 65 jarige leeftijd.
 • Met uw werkgever hebt u afgesproken dat er een pensioenregeling voor u wordt afgesloten op basis van een beschikbare premie van 10% van uw jaarinkomen. Deze premie wordt 50/50 gedeeld tussen u en uw werkgever. Uw werkgever is wettelijk verplicht om minimaal 50% van de premie voor zijn eigen rekening te nemen. Hij mag dus een hoger percentage voor zijn rekening nemen.
 • In uw geval betaald u dus 50% van de beschikbare premie vanuit uw salaris en de werkgever doet daar voor eigen rekening 50% bij. Het jaarinkomen is ANG 48.000,- en de beschikbare premie voor de pensioenregeling is 10% dus ANG 4.800,- per jaar of ANG 400,- per maand.
 • Uw aandeel per maand: 50% van ANG 400,- is ANG 200,-. Dit bedrag wordt op uw bruto maandsalaris ingehouden.
 • Aandeel werkgever: 50% van ANG 400,- is ANG 200,-. Dit bedrag is dus voor rekening van de werkgever.
 • Werkgeverspensioen: op basis van deze beschikbare premie spaart u een verzekerd pensioenkapitaal op van ANG 202.440,- dat op pensioendatum beschikbaar komt.     Met dit kapitaal wordt een levenslang ouderdomspensioen aangekocht van ANG 985,- per maand. Maar let op, dit bedrag is gebaseerd op de huidige lijfrente tarieven en rentevoet. Het definitieve bedrag wordt op uw pensioendatum vastgesteld.
 • AOV-pensioen: indien u tussen uw 15de en 65ste jaar in Curaçao ingeschreven stond dan ontvangt u een volledige AOV-pensioen dat in 2014 gelijk is aan ANG 862,- per maand.
 • Totaal ouderdomspensioen: werkgeverspensioen ANG 985,- plus AOV-pensioen ANG 862,- is totaal ANG 1.847,- per maand.

U gaat op pensioendatum dus van een bruto maandinkomen van ANG 4.000,- naar een bruto maandinkomen van ANG 1.847,- per maand.

Uit dit voorbeeld kunt u dus vaststellen dat een goed pensioen alleen kan worden opgebouwd door zo vroeg mogelijk te beginnen met sparen met een zo hoog mogelijke premie.

4. Een pensioenregeling starten kan voor uw werkgever in een bepaald jaar een goed en vaak goedkoper alternatief voor een loonsverhoging zijn.

De kosten van een pensioenregeling zijn  aftrekbaar van de winst, waardoor de netto lasten voor de werkgever lager uitvallen. Daarnaast hoeft uw werkgever over de pensioenbijdrage geen sociale premies af te dragen.

5. Wanneer u van werkgever verandert, raakt u het opgebouwde pensioen niet kwijt.

U kunt een voor u opgezette pensioenregeling eenvoudigweg meenemen naar uw nieuwe werkgever.

6. Een goed pensioen start met een gedegen advies.

Wanneer u met uw werkgever tot overeenstemming bent gekomen om een pensioenregeling op te zetten,  neemt u dan contact op met één van de pensioenadviseurs van Kos Ta Bon.

Wij zullen u en uw werkgever adviseren en begeleiden bij het tot stand brengen van de pensioenregeling. Voor het opbouwen van een goed pensioen zijn de factoren tijd en de hoogte van de premie heel belangrijk. Hoe eerder u begint met pensioensparen en hoe hoger de premie des te beter zal uw pensioenvooruitzicht zijn.

 [:en]

1. Op dit moment bedraagt het AOV pensioen  Nafl 862 per maand. Is dit voldoende om rond te komen?

Reizen, tuinieren, kleinkinderen of juist luieren, wat zijn uw dromen voor na uw pensionering? Na gemiddeld zo’n 40 jaar gewerkt te hebben, wilt u ten slotte ten volste kunnen genieten van rust en vrijheid

Op dit moment bdraagt het AOV pensioen Nafl 862 per maand. Deze regeling staat echter onder druk en biedt onvoldoende zekerheid. Een aanvullend werkgeverspensioen is dus meer noodzaak dan luxe.

Tel uw uitgaven aan boodschappen, benzine, kleding, elektriciteit en water eens op. Deze kosten zullen de komende jaren alleen maar stijgen. Gaat u rondkomen van een AOV pensioen van ANG 862,- per maand? Op dit moment hebben al veel gepensioneerden zonder een aanvullende werkgeverspensioen heel veel moeite om rond te komen van alleen hun AOV pensioen.

 

2. Een pensioenregeling kan alleen tot stand komen met medewerking van uw werkgever.

Hebt u geen pensioenregeling dan is het de hoogste tijd om dit bij uw werkgever aan te kaarten. De werkgever dient namelijk minimaal 50% van de pensioenpremie voor zijn rekening te nemen.

3. Een pensioenregeling hoeft helemaal niet zo duur te zijn

Het meest gangbare pensioensysteem is de beschikbare premieregeling. Uitgangspunt is de beschikbare premie die werkgever en werknemer met elkaar zijn overeengekomen. Tijdens de opbouwperiode spaart u zo een pensioenkapitaal op waarmee vervolgens op pensioendatum een levenslange ouderdomspensioen wordt aangekocht. In de regel wordt een premie gehanteerd dat varieert tussen de 6% en 20% van het jaarinkomen.

Een voorbeeld:

 • U hebt een bruto maandsalaris van ANG 4.000,- en daarvan houdt u netto ANG 3.000,- over. Het bruto jaarinkomen is ANG 48.000,- (12 maandsalarissen).
 • Uw leeftijd is 30 jaar en u gaat met pensioen op 65 jarige leeftijd.
 • Met uw werkgever hebt u afgesproken dat er een pensioenregeling voor u wordt afgesloten op basis van een beschikbare premie van 10% van uw jaarinkomen. Deze premie wordt 50/50 gedeeld tussen u en uw werkgever. Uw werkgever is wettelijk verplicht om minimaal 50% van de premie voor zijn eigen rekening te nemen. Hij mag dus een hoger percentage voor zijn rekening nemen.
 • In uw geval betaald u dus 50% van de beschikbare premie vanuit uw salaris en de werkgever doet daar voor eigen rekening 50% bij. Het jaarinkomen is ANG 48.000,- en de beschikbare premie voor de pensioenregeling is 10% dus ANG 4.800,- per jaar of ANG 400,- per maand.
 • Uw aandeel per maand: 50% van ANG 400,- is ANG 200,-. Dit bedrag wordt op uw bruto maandsalaris ingehouden.
 • Aandeel werkgever: 50% van ANG 400,- is ANG 200,-. Dit bedrag is dus voor rekening van de werkgever.
 • Werkgeverspensioen: op basis van deze beschikbare premie spaart u een verzekerd pensioenkapitaal op van ANG 202.440,- dat op pensioendatum beschikbaar komt.     Met dit kapitaal wordt een levenslang ouderdomspensioen aangekocht van ANG 985,- per maand. Maar let op, dit bedrag is gebaseerd op de huidige lijfrente tarieven en rentevoet. Het definitieve bedrag wordt op uw pensioendatum vastgesteld.
 • AOV-pensioen: indien u tussen uw 15de en 65ste jaar in Curaçao ingeschreven stond dan ontvangt u een volledige AOV-pensioen dat in 2014 gelijk is aan ANG 862,- per maand.
 • Totaal ouderdomspensioen: werkgeverspensioen ANG 985,- plus AOV-pensioen ANG 862,- is totaal ANG 1.847,- per maand.

U gaat op pensioendatum dus van een bruto maandinkomen van ANG 4.000,- naar een bruto maandinkomen van ANG 1.847,- per maand.

Uit dit voorbeeld kunt u dus vaststellen dat een goed pensioen alleen kan worden opgebouwd door zo vroeg mogelijk te beginnen met sparen met een zo hoog mogelijke premie.

4. Een pensioenregeling starten kan voor uw werkgever in een bepaald jaar een goed en vaak goedkoper alternatief voor een loonsverhoging zijn

De kosten van een pensioenregeling zijn  aftrekbaar van de winst, waardoor de netto lasten voor de werkgever lager uitvallen. Daarnaast hoeft uw werkgever over de pensioenbijdrage geen sociale premies af te dragen.

5. Wanneer u van werkgever verandert, raakt u het opgebouwde pensioen niet kwijt

U kunt een voor u opgezette pensioenregeling eenvoudigweg meenemen naar uw nieuwe werkgever.

 

6. Een goed pensioen start met een gedegen advies

Wanneer u met uw werkgever tot overeenstemming bent gekomen om een pensioenregeling op te zetten,  neemt u dan contact op met één van de pensioenadviseurs van Kos Ta Bon.

Wij zullen u en uw werkgever adviseren en begeleiden bij het tot stand brengen van de pensioenregeling. Voor het opbouwen van een goed pensioen zijn de factoren tijd en de hoogte van de premie heel belangrijk. Hoe eerder u begint met pensioensparen en hoe hoger de premie des te beter zal uw pensioenvooruitzicht zijn.[:]